Otázka: Dobrý den, syn začal pracovat na hlavní pracovní poměr, stále ale studuje v kombinované formě na vysoké škole v doktorském studijním programu. Mám jako rodič stále nárok na slevu na dítě? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud Vám vznikl nárok na uplatńování slevy na dítě podle ostatních ustanovení zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nemá vznik pracovního poměru vliv na uplatnění této slevy. Podotýkám, že sleva se poskytuje do dovršení 26 let věku.
Otázka: Chceme-li jako firma s.r.o. darovat odepsané osobní auto, jaký je postup?

Odpověď: Pokud darujete odepsané osobní auto, je nutné ho nejprve ocenit. Pokud bylo na vstupu uplatněno DPH, je nutno DPH odvést. Zaúčtujete: vyřazení automobilu 082/022 ocenění automobilu 378/641 (343) darování automobilu 543/378   Upozorňuji, že účet 543 je nedaňový a je nutno ho uvést do řádku č. 40 daňového přiznání.  
Otázka: Mám nárok na uplatnění slevy na dítě i v případě, že můj pravidelný měsíční příjem činní přibližně tři tisíce měsíčně?

Odpověď: Podle § 35c odstavec 4 zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu může daňový bonus uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Minimální mzda je k dnešnímu dni 9.900,-- Kč. Pro uplatnění daňového bonusu tedy musí být Váš příjem minimálně 6 x 9.900, tj. 59.400,-- Kč za rok. 
Otázka: Do kdy mám podat daňové přiznání pro fyzické osoby?

Odpověď: Daňové přiznání za rok 2015 se podává do 1.4.2016. 

Zeptejte se nás