Akceptace obecně znamená přijetí určitého návrhu. V oblasti práva obvykle tento termín označuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy, specificky se však tento pojem používá při přijetí cizí směnky, tj. akt, kdy se akceptant dané směnky stává přímým dlužníkem.