Akcie jsou cenné papíry (CP) vydávané akciovými společnostmi, přičemž akcie vznikají spolu se vznikem akciové společnosti, případně upisováním akcií nových u již existující akciové společnosti. Akcie potvrzuje, že její majitel (držitel) vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do dané akciové společnosti.