Akcionář je držitel cenného papíru (akcie) akciové společnosti, který vložil určitý majetkový podíl neboli kapitál do dané akciové společnosti. Prostřednictvím podílu v akciové společnosti má akcionář právo na pravidelnou výplatu podílu na zisku společnosti (dividendy) a oprávnění podílet se na chodu firmy.