Akontace je obchodní a právní termín, který je v možném nejširším pojetí chápán jako platba předem. V českém prostředí se tento pojem používá nejčastěji ve spojitosti s leasingem nebo úvěrem, případně se zahraničním platebním stykem. Zpravidla se jedná o první zvýšenou splátku kupní ceny, někdy též označovanou jako nevratná záloha.