Aktiva představují ekonomické zdroje a majetek účetní jednotky. Aktiva jsou vše, co společnost nabyla minulými aktivitami a od nichž se očekává, že přinesou v budoucnu ekonomický užitek.