Pojem akvizice označuje přírůstek, proces získávání či nabytí aktiva (předmětu, věci, osoby). V obecné rovině se jedná o činnost, respektive získávání zákazníků formou osobního vyhledávání a jednání.