Amortizace je proces vyjadřující opotřebovávání fixního kapitálu. Jedná se o přenášení hodnoty odpisovaného hmotného či nehmotného investičního majetku podniku do hodnoty/ceny zboží.

Z účetního hlediska se toto opotřebení vyjadřuje formou odpisů majetku, tj. postupné snižování hodnoty pracovních prostředků vlivem jejich používání a opotřebování při výrobě či provozu.