Anuita je stálá platba hrazená v pravidelných časových intervalech pro dané období. Jedná se o pravidelnou splátku, prostřednictvím které splácí věřitel dlouhodobý dluh. Postupným splácením klesá v příslušné anuitní splátce podíl úroků a naopak vzrůstá podíl úmoru.