Řadě účetních jednotek může při splnění určitých podmínek vzniknout povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Jedná se o nezávislé ověření údajů uvedených v účetní závěrce a následné vyjádření auditora v auditorské zprávě.

Pověřený auditor zkoumá především správnost a věrnost údajů, a zda jsou také v souladu s aktuálními předpisy.

Cílem auditu je tedy zvýšení věrohodnosti některých společností a snížení počtu chyb a podvodů v účetnictví.

Pokud vznikne účetní jednotce tato povinnost, pak musí nejvyšší orgán této společnosti určit auditora a pověřit ho provedením auditu.

Prostřednictvím smluvních partnerů zajišťujeme audity účetních závěrek a audity účetnictví. Audit je prováděn vždy v souladu s metodikou Komory auditorů České republiky.

Poskytujeme také celou řadu dalších služeb jako je vedení účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství, zastupování před úřady a tak dále.

Pro více informací se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.