Cash flow (neboli přehled o finančních tocích) je povinný výkaz v rámci zákona o účetnictví, který podává obraz o celkové finanční situaci konkrétní firmy za určité období. Jedná se o povinnou součást účetní závěrky účetních jednotek, které sestavují závěrku v plném rozsahu.