Termíny pro podání daňového přiznání osob za rok 2020 se blíží. Kdo jej však vlastně musí odevzdat?

Daňové přiznání musí vyplnit a odevzdat ten, jehož roční příjmy za rok 2020 přesáhly 15 000 Kč (pokud to nejsou příjmy osvobozené od daně anebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Daňové přiznání je povinna odevzdat i osoba, která vykázala daňovou ztrátu, tedy že její výdaje přesáhly příjmy.

Ti, kteří celý rok pracovali u jednoho zaměstnavatele (a mají u něj podepsané prohlášení k dani), nebo v průběhu roku u více zaměstnavatelů, přičemž u každého zaměstnavatele mají podepsané prohlášení k dani, nemusí daňové přiznání podávat. Namísto toho mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh.

Pokud fyzická osoba podává sama za sebe daňové přiznání, je poslední termín odevzdání stanoven 1.4.2021. Elektronické podání má termín 3.5.2021, k podání daňového přiznání elektronicky je potřeba mít vlastní datovou schránku a daňové přiznání opatřit elektronickým podpisem. Podává-li za svého klienta daňové přiznání daňový poradce, je termín stanoven na 1.7.2021. Ještě předtím je však nutné na finanční úřad doručit potvrzení o tom, že daňové přiznání bude podáno daňovým poradcem. Termín pro toto potvrzení je 31.3.2021.

Okopírované daňové přiznání lze na finančním úřadem potvrdit razítkem a ponechat si jej.

Daňové přiznání lze podat osobně na příslušném finančním úřadě (na daném územním pracovišti), poštou anebo elektronicky na webových stránkách Finanční správy.