Jaké změny v oblastí daní přinese letošní rok? Koho se změny nejvíce dotknou, kdo si polepší a komu naopak přibude více starostí? Pojďme si představit nejvýznamnější daňové novinky letošního roku.

Minimální mzda

Od prvního ledna se zvýšila minimální mzda na 12 200 korun měsíčně (při 40hodinové týdenní pracovní době). Za stejných podmínek tak vzrostla i minimální hodinová mzda na 73,20 korun. K růstu minimální mzdy se však vážou také další změny.

Díky tomu došlo například ke zvýšení částky pro osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun za rok a nově také můžeme uplatňovat slevu za umístění dítěte až do částky 12 200 korun.

Daňové zvýhodnění

V novém roce si polepší také prvorodičky. Od ledna totiž vzrostlo daňové zvýhodnění na první dítě o 150 korun za měsíc. Ročně pak tato změna přinese rodinám o 1 800 korun více než v loňském roce.

Paušální výdaje

Rok 2018 přinesl velké změny také v oblasti uplatňování paušálních výdajů v daňovém přiznání. Ve všech pásmech došlo ke snížení maximálních limitů na polovinu. Současně však bylo zrušeno omezení pro uplatnění slevy na manželku (manžela) a daňového zvýhodnění na děti u těch poplatníků, jejichž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje uplatněny procentem z příjmů, byl vyšší než 50 procent celkového základu daně.

EET ve 3. a 4. fázi

V letošním roce mělo dojít ke startu třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu se však spuštění posledních dvou fází odložilo.

Ústavní soud rovněž rozhodl, že DIČ nebude povinnou součástí účtenky. Přesto však zůstává i nadále v platnosti zasílat tento údaj do informačního systému správce daně.

Další změny    

Mezi další významné novinky v účetnictví roce 2018 patří například zavedení placené otcovské dovolené, úprava pravidel pro uplatnění srážkové daně, možnost elektronického podání prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti či zpřísnění podmínek pro získání daňového bonusu.