Dodatečné zvyšování kvalifikace je časově i finančně poměrně náročné. To ovšem nemění nic na tom, že se jedná o investici do budoucnosti, která se vám nikdy neztratí a jen horko těžko vám zkušenosti a nabyté znalosti někdo vezme. Veškerý čas věnovaný seberozvoji v touze po dosažení vytyčeného cíle má totiž vždy obrovský potenciál návratnosti, a to na mnoha úrovních.

Studium při zaměstnání v praxi

V případě, že se rozhodnete pro studium při zaměstnání, v zásadě mohou nastat dvě situace:

V případě, že je zvyšování kvalifikace a tedy i studium vyžadováno po zaměstnanci ze strany zaměstnavatele, máte nárok na výhody v podobě odečtu daní či placeného volna, které vám mohou dopomoci ke klidnějšímu průběhu studia. Nicméně povinnost o nahlášení této skutečnosti ze zákona neexistuje, tudíž je čistě na vás, zda svého zaměstnavatele o studiu informujete či nikoliv. Každopádně je třeba říci, že pravdivá komunikace je v mnoha vztazích (i těch pracovních) zásadní, proto je vhodné tuto možnost alespoň zvážit. Navíc – pakliže svého zaměstnavatele (byť i jen formálně) informujete, je šance, že vaše zvyšování kvalifikace bude posouzeno jako potřebné pro výkon vaší stávající pracovní pozice, což s sebou nese z hlediska legislativy jisté výhody na vaší straně.

Jaké výhody má studium při práci?

Pakliže vaše studium bude ze strany zaměstnavatele shledáno jako důležité pro rozvoj vašeho osobního růstu a vaší profesní kvalifikace, plyne pro vás z této skutečnosti hned několik výhod:

Dalším benefitem a oporou v čase studia je: