Zkratka DPH znamená „Daň z přidané hodnoty“. Je to termín, který označuje nejvýznamnější nepřímou daň. To znamená, že daňové přiznání k ní podává a daň odvádí jiná osoba než ta, která nese samotné daňové zatížení. Je hrazena spotřebiteli, kteří ji ale přímo neodvádí státu.