Elektronický podpis je způsob, jak i ve virtuálním prostředí ověřit identitu osoby. V reálném světě toto ověřování probíhá pomocí občanského průkazu a podpisu, tyto principy však v tom virtuálním využít nelze.

Vzhledem k tomu, že komunikace (mnohdy i na velmi oficiální bázi) se stále více přesouvá do prostředí e-mailů, vznikl logický požadavek na ověřování identity odesílatele.

Elektronický podpis právě k tomuto ověřování slouží. Kromě toho, že potvrzuje identitu autora, tak má také další užitečné funkce. Potvrzuje také například integritu dokumentu. Tedy, že poté, co byl elektronicky podepsán, již nebyl dále upraven. Obsahem elektronického podpisu může být také informace o tom, kdy byl dokument podepsán, tedy jakési časové razítko.

Jak to funguje?

Elektronický podpis má dvě části – veřejnou a soukromou. Soukromou zná pouze osoba, které elektronický podpis záleží. Má ji uloženou například na flashdisku nebo na počítači, navíc ještě chráněnou heslem. Tento soukromý klíč je třeba chránit dostatečně silným heslem a v případě odcizení zařízení je pak nutné tuto skutečnost nahlásit poskytovateli certifikátu, který podnikne další kroky. Pomocí veřejné části elektronického podpisu příjemce zjistí, kdo dokument podepsal. Součástí elektronického podpisu je také certifikát, který vydává certifikační autorita. Je to v podstatě instituce, která ověří totožnost osoby žádající o elektronický podpis.

V České republice existují tři obecně uznávaní poskytovatelé certifikačních služeb:

Jak získat elektronický podpis?

Postup, jakým způsobem lze získat elektronický podpis, se liší v závislosti na poskytovateli certifikačních služeb. Česká pošta například totožnost ověří fyzicky na CheckPointu, eIdentitu pomocí své banky můžete založit z pohodlí domova. Získaný certifikát pak nainstalujete do programu nebo aplikace, kterou budete pro ověření identity používat.

Někdy je například v rámci firmy vytvořen vlastní systém elektronických podpisů. Ověření identity je pak jednodušší a rychlejší, avšak takovýto elektronický podpis je uznáván pouze v omezeném prostředí firmy.

Elektronický podpis lze využívat v celé škále komunikace s úřady. Mnoho úkonů, kvůli kterým byste museli na úřadu vystát frontu, lze vyřešit takto on-line. Je možné provést například elektronickou fakturaci, zaslat elektronické podání různým úřadům pomocí e-podatelen, podat daňové přiznání či žádost o dotace a v neposlední řadě je možné také díky datové schránce dostávat i důležité zprávy elektronicky. Toto je zvláště výhodné zejména pro ty, kdo se příliš nezdržují na místě svého trvalého bydliště.