Otázka: Dobrý den, dodavatel nás nyní, tj. leden 2018 informoval o neuhrazené faktuře z května 2017. Dodavatel následně přiznal, že v průběhu roku měnil účetní program a došlo k tomu, že daná faktura nám nebyla vůbec zaslána. Jedná se o fakturu z přenesenou daňovou povinností. Jak ji nyní mám zaúčtovat? Bude tedy nutné sestavit dodatečné přiznání k DPH za 2.čtvrtletí a i kontrolní hlášení nebo mohu DPH zaúčtovat až nyní a v kontrolním hlášení uvést datum uskutečnění květen 2017? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud budete účtovat v lednu 2018, musíte účtovat časové rozlišení 383/321. Na konci roku 2017 si vytvořte časové rozlišení 5XX/383. Dph uplatníte v tom období, kdy jste obdrželi daňový doklad, tj leden 2018. Do kontrolního hlášení uvedete datum uskutečnění květen 2017.
Otázka: Dobrý den, našla jsem dobropis z 05/2017, který se nevztahuje k žádné faktuře vydané. Tudíž DBP nemá existovat. Fakturantka co jej vytvořila a účetní co jej zaúčtovala, tak tu nepracují. Prosím o radu jak se s tím účetně vypořádat. Děkuji

Odpověď: Pokud jste v účetnictví našla vydaný dobropis, který Vám snížil DPH na výstupu jste povinna dle § 43 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH vystavit storno dobropisu. Dále jste povinna podat dodatečné přiznání za 5 2017. Dobropis je účtován -311/-602, storno dobropisu zaúčtujte stejně s kladným znaménkem. Oba doklady poté započtěte.
Otázka: Dobrý den, prosím o odpověď, jakými předkontacemi zaúčtuji u nestátní neziskové organizace přenesenou daňovou povinnost u FD za opravu. Jsme plátci DPH. Dále ještě jak zaúčtuji pořízení a proplacení zdravotního průkazu u zaměstnance? Ještě jsem se s tím nesetkala.

Odpověď: Jednáli - se o opravu nemovitosti, u které nemáte nárok na odpočet DPH, musíte zaúčtovat opravu 511/321 a k tomu DPH uvést do evidence pro DPH, i když na dokladu není vyčísleno. Dle § 92a odst.3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tedy Vy. V daňovém přiznání musíte toto plnění uvést pouze do ř. 10 (11). Zdravotní průkaz se účtje na osobní náklady, skupina 52X.
Otázka: Dobrý den, ráda bych poprosila znalejší o radu ohledně účtování. Jde o nákup drobného majetku do 3000 Kč - dle směrnice je veden v podrozvaze. Ale jak zaúčtuji majetek, který ještě není dán do užívání? Může být zaúčtován na účet 112 a pak po zařazení do užívání dán teprve na 501 a do podrozvahy? Jde zde sice o příspěvkovou organizace, ale podobný princip bude i u podnikatelů Moc děkuji za rady a přeji krásný den

Odpověď: Ano, drobný majetek do zařazení do užívání může být při metodě 'A' účtován tak, jak popisujete.
Otázka: Dobrý den. Syn pokračuje bez přerušení ve studiu na vysoké škole v dalším akademickém roce 2016/2017. Potvrzení o studiu jsme zaměstnavateli doložili s datem říjen 2017. Zaměstnavatel požaduje toto potvrzení s nejzašším datem září . Je to nezbytné? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Dle § 38l odst.3 písm. d) prokazujr poplatník plátci daně potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Pokud škola potvrdí výše uvedené v říjnu 2017, může plátce daně přiznat slevu až od října s tím, že poplatník slevu uplatní v rámci ročního zúčtování. Pokud plátce daně ani tak slevu nebude chtít přiznat, je řešením podat si daňové přiznání sama.
Otázka: Dobrý den, syn začal pracovat na hlavní pracovní poměr, stále ale studuje v kombinované formě na vysoké škole v doktorském studijním programu. Mám jako rodič stále nárok na slevu na dítě? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud Vám vznikl nárok na uplatńování slevy na dítě podle ostatních ustanovení zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nemá vznik pracovního poměru vliv na uplatnění této slevy. Podotýkám, že sleva se poskytuje do dovršení 26 let věku.
Otázka: Chceme-li jako firma s.r.o. darovat odepsané osobní auto, jaký je postup?

Odpověď: Pokud darujete odepsané osobní auto, je nutné ho nejprve ocenit. Pokud bylo na vstupu uplatněno DPH, je nutno DPH odvést. Zaúčtujete: vyřazení automobilu 082/022 ocenění automobilu 378/641 (343) darování automobilu 543/378   Upozorňuji, že účet 543 je nedaňový a je nutno ho uvést do řádku č. 40 daňového přiznání.  
Otázka: Mám nárok na uplatnění slevy na dítě i v případě, že můj pravidelný měsíční příjem činní přibližně tři tisíce měsíčně?

Odpověď: Podle § 35c odstavec 4 zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu může daňový bonus uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Minimální mzda je k dnešnímu dni 9.900,-- Kč. Pro uplatnění daňového bonusu tedy musí být Váš příjem minimálně 6 x 9.900, tj. 59.400,-- Kč za rok. 
Otázka: Do kdy mám podat daňové přiznání pro fyzické osoby?

Odpověď: Daňové přiznání za rok 2015 se podává do 1.4.2016. 

Zeptejte se nás