Zavedením elektronické evidence o dočasné pracovní neschopnosti se doufá v zjednodušení kroků potřebných k zajištění pracovní neschopnosti, zrychlení celého procesu a zlepšení uživatelské přívětivosti pro lékaře. Zaměstnavatel má navíc možnost online zjistit informace o svém pracovně neschopném zaměstnanci.

Elektronická neschopenka se nově skládá pouze ze tří částí:

Jak postupovat, když potřebuji čerpat nemocenskou?

Pokud se návštěva lékaře koná v den, kdy byste obvykle šli do práce, je třeba tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli. Během návštěvy lékaře bude vystaven první a druhý díl neschopenky. První díl, tedy Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, lékař elektronicky zasílá na okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Vy, jako zaměstnanec zároveň od lékaře dostanete Průkaz práce neschopného pojištěnce. Ten slouží k zaznamenávání kontrol, které může provádět jak lékař, tak OSSZ či zaměstnavatel. Zároveň se do průkazu zapíší údaje o ukončení pracovní neschopnosti, až ten čas nastane.

Pokud zaměstnavatel zažádal o notifikace (oznámení) z ePortálu ČSSZ, automaticky mu přijde hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Jinak tuto informaci získá až po jejím zpracování Českou správnou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Případně má možnost nahlédnout do ePortálu. Zaměstnavatel může k těmto kontrolám pověřit jinou osobu, například svého zaměstnance či účetní firmu apod.

Ze zprávy od ČSSZ se zaměstnavatel dozví datum počátku pracovní neschopnosti, poté i ukončení, zda je pracovní neschopnost čerpána z důvodu pracovního úrazu, či byl zaměstnanec pod vlivem alkoholu a podobně.

Prvních čtrnáct dní nemocenskou zaměstnanci vyplácí zaměstnavatel (a to již od prvního dne), po 15. dni ČSSZ. Pokud o to zaměstnanec nepožádá, vyplácí se mu stejně jako plat, mzda nebo odměna.

Co když nemocenská trvá déle než 14 dní?

V případě, že zaměstnanec po 14 dnech pracovní neschopnosti stále není schopen výkonu práce, odešle lékař zprávu na OSSZ a zároveň toto zaznamená do Průkazu práce neschopného pojištěnce. Zaměstnavatel zároveň posílá Přílohu k žádosti o dávku, ve které je nově možné uvést i bankovní účet zaměstnance. I v tuto chvíli je pracovní neschopnost vyplácena jako mzda, plat nebo odměna.

Jak probíhá ukončení pracovní neschopnosti?

Lékař odešle na OSSZ 3. díl, tedy Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti, a zároveň tuto skutečnost vyznačí do Průkazu práce neschopného pojištěnce.

Stejně jako při hlášení o vzniku pracovní neschopnosti, i nyní, pokud o to zaměstnavatel zažádal, dostane notifikaci o jejím ukončení. Jinak informaci získá až po jejím zpracování.

Zaměstnavatel má povinnost po návratu zaměstnance do práce zaslat hlášení o případném výkonu práce v poslední den neschopnosti nebo v jejím průběhu.

Všechny změny v době trvání nemocenské (např. změny časů vycházek apod.) hlásí lékař.

Co když jsem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)?

I OSVČ dostane od lékaře Průkaz práce neschopného pojištěnce. OSVČ hlásí na OSSZ datum, odkdy je opět práce schopna.