Při posuzování povinnosti auditu, tedy povinnosti nechat účetní závěrku zkontrolovat auditorem, se hodnotí tři faktory (aktiva, čistý roční obrat a počet zaměstnanců), které se posuzují v rámci jednoho období. Tento časový úsek je vymezen koncem rozvahového dne účetního období, za který se účetní závěrka ověřuje, a koncem účetního období bezprostředně předcházejícího.

Podmínky se liší v závislosti na typu společnosti. Akciové společnosti lze dělit na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky.

Mikro účetní jednotky (aktiva 9 000 000 Kč, roční obrat 18 000 000 Kč, počet zaměstnanců – deset) nepodléhají auditu nikdy. Zbylé účetní jednotky musí splnit alespoň jedno ze tří kritérií, aby podléhaly povinnosti nechat účetní závěrku zkontrolovat auditorem.

Jsou to:

Ostatní obchodní společnosti a družstva jsou povinny auditu v případě, že splňují dvě ze tří kritérií, které jsou uvedeny výše.

A nakonec povinnosti auditu podléhají zahraniční podnikající osoby, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku dobrovolně, vedoucí účetnictví zapsaní v obchodním rejstříku dobrovolně a fyzické a právnické osoby, kterým povinnost auditu vyplývá ze zákona.

Povinnost auditu není dobré zanedbat, jelikož hrozí pokuta až 3 % z aktiv. Navíc se započítává také penále za každý rok, během kterého měla společnost auditem projít.

Potřebujete-li ověřit účetní závěrku, neváhejte a kontaktujte nás!