Povinnost stát se plátcem DPH vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty. Mohou však nastat situace, kdy je výhodné stát se plátcem DPH i přesto, že to není vyloženě nutné.

Nejprve ale to základní. V jakém případě není na výběr a plátcem DPH se stanete, ať chcete či ne?

Je to tehdy, pokud:

Ve chvíli, kdy dojde k překročení obratu firmy za dvanáct posledních a po sobě jdoucích měsíců 1 000 000 Kč, je fyzická nebo právnická osoba povinna do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém byla částka 1 000 000 Kč překročena, zapsat se do registru plátců DPH.

Takovýto plátce daně z přidané hodnoty má vlastní DIČ a je veden v registru plátců DPH. Je tedy poměrně snadno dohledatelný, stejně jako jeho spolehlivost v otázce placení daní, která je v registru plátců DPH také zaznamenávána.

Spolehlivost je pro ostatní plátce DPH důležitá, protože jakmile plátce DPH nakoupí zboží od jiného plátce DPH, automaticky se stává ručitelem za to, že plátce DPH, který zboží prodal, odvede DPH státu.

A kdy je tedy výhodné stát se plátcem DPH, i když jste nepřesáhli hodnotu dvanáctiměsíčního obratu větší než 1 000 000 Kč?

Být plátcem DPH poskytuje řadu výhod, zároveň to však pro fyzickou či právnickou osobu znamená o mnoho více administrativní práce. Je třeba mít přesně a řádně vedeno účetnictví, kontrolovat a dodržovat množství termínů, podávat daňová přiznání, vést evidenci pro daňové účely a vydávat daňové doklady věřitelům. Navíc dokumenty je třeba archivovat po dobu 10 let.