Ing. Jan Kopetka
Absolvoval VŠE v Praze. Od roku 1990 působil na FÚ Brno III, v roce 1992 odešel do podnikatelské sféry a začal podnikat v oblasti účetnictví a daní. V roce 1993 úspěšně absolvoval zkoušky na daňového poradce a stal se daňovým poradcem s ev. č. 467. V roce 1995 založil se třemi společníky společnost zabývajícím se účetnictví a daňovým poradenstvím. V roce 1998 také úspěšně absolvoval zkoušky certifikace QBÚ – účetní a daňový specialista a připravuje se na certifikaci nejvyšší QDÚ – účetní a daňový expert.

Ing. Luboš Tranda
Absolvoval VÚT v Brně obor ekonomika. Od roku 1990 působil na FÚ Brno III, v roce 1995 odešel do podnikatelské sféry a začal podnikat v oblasti účetnictví a daní. V roce 1995 úspěšně absolvoval zkoušky na daňového poradce a stal se daňovým poradcem s ev. č. 1365. V roce 1995 také založil se třemi společníky společnost zabývajícím se účetnictví a daňovým poradenstvím. V roce 1998 také úspěšně absolvoval zkoušky certifikace QBÚ – účetní a daňový specialista a připravuje se na certifikaci nejvyšší QDÚ – účetní a daňový expert.

Ing. Libor Benátský
Absolvoval VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě. Od roku 1989-1991 pracoval Železárnách Veselí nad Moravou, pak působil na FÚ Brno III, začátkem v roku 1994 odešel do podnikatelské sféry, kde podniká jako soukromý podnikatel v oblasti účetnictví a daní, a zároveň pracuje jako daňový a účetní specialista ve společnosti Královopolská a.s., v roce 1995 odchází ze společnosti Královopolská a.s. a začíná se plně věnovat své soukromé praxi. Na podzim roku 1994 úspěšně absolvoval zkoušky na daňového poradce a stal se daňovým poradcem s ev. č. 1137. V roce 1995 založil se třemi společníky společnost zabývajícím se účetnictví a daňovým poradenstvím. V roce 1998 také úspěšně absolvoval zkoušky certifikace QBÚ – účetní a daňový specialista a připravuje se na certifikaci nejvyšší QDÚ – účetní a daňový expert. V červnu 2003 byl zvolen do představenstva družstva DRUŽBA, stavební bytové družstvo.

O společnosti Daňová kancelář, s.r.o.

Společnost Daňová kancelář s.r.o. byla založena dne 19.6. 1995 společenskou smlouvou uzavřenou třemi společníky. V okamžiku založení byl základní kapitál ve výši 300 tis. Kč. Tento základní kapitál byl zvýšen dne 19.10. 1998, dodatečným vkladem zmíněných společníků, na 1,050 mil. Kč. Společnost v roce 1995 zaměstnala svého prvního zaměstnance ( společníci nebyli v této době zaměstnanci ) a vedla účetnictví pro cca 30 klientů. Byli to klienti, které přivedli do společnosti společníci ze své soukromé praxe. V současné době společnost zaměstnává 10 zaměstnanců, nabízí vedení účetnictví a vedení daňové evidence nebo zastupuje cca 110 klientů.

Vznik společnosti byl logickým vyústěním spojení lidí podnikající v oboru účetnictví a daní. Důvodem založením společnosti bylo spojení finančních prostředků a zejména vzájemná zastupitelnost (např. v případě nemoci apod.) Všichni společníci začínali na Finančním úřadě Brno III, v době kdy se začaly tyto úřady formovat, a postupně ze státní sféry odcházeli. Jako první odešel v roce 1992 ing. Jan Kopetka, druhý v roce 1994 Ing. Libor Benátský a nakonec, v roce 1995, i ing. Luboš Tranda. Všichni zmínění společníci jsou i jednatelé.