I rok 2019 přinesl hned několik změn v oblasti daní, které byste neměli přehlédnout. Ať už se budeme bavit o dani z příjmu, dani z přidané hodnoty nebo o spotřebních daních, všude jsou nějaké novinky, které stojí za pozornost. Pojďme si ukázat na ty nejdůležitější z nich.

Daň z příjmu fyzických osob

Hned od 1. ledna 2019 došlo k navýšení minimální mzdy z původních 12 200 Kč na 13 350 Kč, což má vliv hned na několik aspektů z oblasti zdaňování příjmu fyzických osob.

Daň z příjmu právnických osob

Po zavedení směrnice Evropské unie, jsou stanovena pravidla proti vyhýbaní se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují vnitřní trh našeho státu. Tato nová opatření si kladou za cíl omezit možnosti, jak přesouvat zisky v rámci skupiny propojených společností za účelem minimalizovat daň, kterou mají povinnost odvést a je závazná pro všechny členské státy.

Novela zákona o daních z příjmu sice ještě nebyla schválena, ale v průběhu letošního roku pravděpodobně nabudou účinnosti i další novinky. Například omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů. Nebo povinnost dodanění příjmů dosažených pomocí ovládané společnosti, která je činná v daňové jurisdikci s nízkým zdaněním. Dále se mění také definice základního investičního fondu.

Daň z přidané hodnoty

U vybraných služeb a zboží dochází ke snížení sazby DPH. V rámci novely zákona o elektronické evidenci služeb některé služby a některé druhy zboží budou přeřazeny z dosavadní základní 21% sazby nebo první snížené 15% sazby na druhou sníženou sazbu, která činí 10 %. To se týká například vodného a stočného, stravovacích služeb a podávání nápojů. Ale také služeb jako je čištění a úklid domácností a vnitřních prostor nebo domácí péče o děti, zdravotně postižené osoby a staré a nemocné spoluobčany. Snížené DPH bude platit také pro různé drobné opravy. Spadá sem oprava obuvi a koženého zboží, textilu, jízdních kol. Nižší sazba DPH se bude týkat také kadeřnických a holičských služeb.

Změn se dočká i možnost opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky. Dříve byl věřitel oprávněn provést opravu základu daně pouze v případě, že byl dlužník v insolvenčním řízení. Nově bude možné tak učinit, i pokud je pohledávka vymáhána exekučně, došlo k úmrtí dlužníka nebo bylo soudem schváleno oddlužení dlužníka.

Mění se i pravidla pro uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.

Spotřební daň

V neposlední řadě se s účinností tzv. „daňového balíčku“ nově zavádí zdanění zahřívacích tabákových výrobků. Daň je stejná jako pro běžné tabákové výrobky. Jedná se zatím o národní úpravu, jelikož v rámci Evropské unie zatím nebyl dohodnut jednotný přístup k tomuto druhu zboží.