Odpisy představují peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité časové období, přičemž majetek je postupně odepisován, a to po celou dobu jeho předpokládané životnosti.