Všichni ti, co patří k OSVČ, by nyní měli zbystřit. Úleva, kterou stát v rámci koronavirové krize nastavil, totiž letošním srpnem skončila.

Aby se napomohlo OSVČ, kteří mohli být pandemií velmi nepříjemně zasaženi, rozhodl stát o dočasném odpuštění plateb povinných záloh na zdravotní a sociální pojištění, a to do minimální výše. Toto rozhodnutí platilo pro všechny OSVČ – tedy jak pro ty, kteří jsou samostatně výdělečně činní na hlavní pracovní poměr, tak i pro ty, kteří si takto přivydělávají v rámci vedlejší pracovní činnosti. Vše bylo automatické, OSVČ si o tuto úlevu nemusely žádat.

Pokud měla konkrétní OSVČ platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění vyšší, než je minimální výměra, je třeba tento rozdíl doplatit během roku 2020 a společně s tímto dodat roční přehled příjmů a výdajů OSVČ. Ten, kdo platí jen minimální zálohy, je nemusí doplácet.

Celá úleva se týkala 1,03 milionu osob, přičemž 58 % z nich mělo podnikání jako svou hlavní činnost. Celkem bylo prominuto 7,5 miliard Kč ze sociálního pojištění a 6,9 miliard Kč ze zdravotního pojištění. Jedinec tedy ušetřil zhruba 30 000 Kč.

Ovšem pozor, tyto úlevy trvaly od března 2020 do konce srpna 2020. Za měsíc září už je třeba zálohy opět v obvyklé výši (dle posledního přehledu) platit. To ovšem neplatí pro ty, kteří stihli zálohy poslat ještě za zrušený březen. Pro ty je vše posunuto ještě o měsíc později, tedy platit jsou povinni až za říjen.

A jak je to tedy s termíny?

Do konce září (tedy do 30.9.2020) je nutné zaplatit zálohu na sociální pojištění v minimální výši 2544 Kč. Zálohu na zdravotní pojištění v minimální výši 2352 Kč je třeba uhradit do 8. října. Tedy s výjimkou těch, co zálohy zaplatili již za měsíc březen. Pro tyto osoby jsou termíny posunuty o měsíc (tedy sociální pojištění do konce října a zdravotní pojištění do 8. listopadu).

Zapomenout se nevyplácí, takže si určitě znovu nastavte trvalý příkaz. Za každý dlužný den se přičítá penále 0,05 % z dlužné částky.