Právní pojem právnická osoba označuje právní subjekt, který není fyzickou osobou, tedy člověkem.