Rabat je sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi v rámci faktury nebo prostřednictvím dobropisu. Jedná se o slevu nebo srážku, která je obvykle vyjadřovaná v procentech z prodejní ceny. V daňové oblasti rabat zastupuje vrácení části dříve zaplacených daní poplatníkům.