Léto nabízí studentům příležitost si něco přivydělat. Mnozí poprvé v životě narazí na agendu spojenou se zaměstnáním a mnohé to možná nepříjemně překvapí.

Přinášíme zde souhrn toho, na co si dát pozor, když dojde na danění výdělku na brigádě.

I pro studenty platí základní sleva na poplatníka, kterou může uplatnit každý zaměstnanec. Měsíčně tato sleva vyjde na 2320 Kč, za rok to dělá 27 840 Kč. Zároveň lze uplatnit i slevu na studenta (4 020 Kč ročně, 335 Kč měsíčně). Ta je podmíněna jednak věkem (do 26 let, v případě doktorského studia do 28 let) a jednak soustavnou přípravou na budoucí povolání buď studiem nebo předepsaným výcvikem.

Slevu lze uplatňovat vyplněním a podepsáním tzv. růžového papíru neboli „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“. Takto lze uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění měsíčně, projeví se tedy rovnou ve výplatě. Podepisuje se do 30 dnů od nástupu do práce a poté každý rok vždy do 15. února.

Prohlášení je možné mít podepsané vždy jen u jednoho zaměstnavatele, nelze mít „růžový papír“ podepsaný u více zaměstnavatelů zároveň. Pokud má student více brigád, které se časově vzájemně překrývají, je i tak možné uplatnit některé slevy na studenta. Stačí si od zaměstnavatele vyžádat „potvrzení o zdanitelných příjmech“ a přiložit jej ke svému daňovému přiznání. To je každopádně nutné podat v případě, že zdanitelné příjmy od jednoho plátce přesahují 10 000 Kč měsíčně (dohoda o provedení práce) nebo 3 500 Kč (dohoda o pracovní činnosti) a není u tohoto zaměstnavatele podepsáno prohlášení. Podáním daňového přiznání student uplatní slevy na dani, které nešly uplatnit měsíčně. Dostane tedy od státu obnos peněz, který již zaplatil, zpět, jen s jistým zpožděním.

Pokud student nepracoval zároveň u více zaměstnavatelů (tedy má u všech zaměstnavatelů podepsaný „růžový papír“), nemá povinnost podávat daňové přiznání.

Všechny formuláře lze najít na stránkách Finanční správy anebo na portále Moje daně. K dispozici bývají také na jednotlivých územních pracovištích finančních úřadů.