Leden 2021 přináší do výpočtů základu daně mnoho nového. Již prvního dne nového roku totiž došlo ke zrušení superhrubé mzdy. Kromě toho byla také změněna daňová sleva na poplatníka, a to ve směru navýšení a obměny se dočkal také stravenkový paušál.

Co je superhrubá mzda?

Až do roku 2021 se základ daně počítal z tzv. superhrubé mzdy. Ta vznikla jako součet hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance vyplácel zaměstnavatel. Superhrubá mzda tedy představovala celkové náklady, které zaměstnavateli vznikaly na jednoho zaměstnance.

Koncept superhrubé mzdy byl ojedinělou záležitostí, pokud srovnáváme Českou republiku v celosvětovém měřítku. Zrušení superhrubé mzdy je plánováno na dva roky.

Odvod státu ze základu daně byl od ledna 2021 stanoven na 15 %, přičemž, pokud hrubá mzda 4x přesahuje průměrnou mzdu, je zdanění vyšší a představuje 23 %.

Změny se týkají také zvýšení daňové slevy na poplatníka z 2070 Kč na 2320 Kč. S touto položkou se již dlouho nehnulo, nyní jsme se dočkali této změny.

Nově jde také příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanci přímo do mzdy (zaměstnavatel může zaměstnanci na stravu přispět až 55 %) a zaměstnanec nemusí ze své části platit daň.

Všechny tyto změny by měly vést k menší administrativní zátěži zaměstnavatelů a samozřejmě také ke zvýšení příjmů zaměstnanců.